Avrupa'da ve Türkiye'de Rüzgar Enerjisi

Toplam Süre: 14dk

Rüzgarın gücünden insanoğlunun faydalanmaya başlaması,  MS 7. yyda ilk yel değirmenlerinin pers ülkesinde yani şimdiki İran’da kullanılmasıyla başlar.

Yel değirmenleri bu dönemde su pompalamak ya da tahılları öğütmek amacıyla kullanılmıştır. 

12. yy sonlarına doğru da yel değirmenleri Avrupa ülkelerinde de kullanılmaya başlamıştır. 

Başlangıçta Hollanda ve birleşik krallık yel değirmenlerinin kanatlarını dikey konumlandırmıştır

1745 yılında İngiliz mühendis Edmund Lee yel değirmenlerinin yüzünü rüzgar yönüne göre dönmesini sağlayacak kuyruk fanını icat etmiştir ve bu çalışmalar günümüz rüzgar türbinlerinin atası olmuştur. 

1887 yılında ABD’li mucit Charles Brush elektrik üreten ilk rüzgar türbinini icat etmiştir. 

1899 yılında Danimarkalı mucit Poul La Cour kavislikanatlar kullanarak bu tasarımı geliştirmiştir. 

1918 yılına geldiğimizde Danimarka’da artık kullandığı elektriğin %3’ü rüzgar türbinlerinden üretmeyi başarmıştır.

1930’lu yıllarda ise pilleri şarj etmek için küçük rüzgar türbinleri tasarlamıştır. 

Ancak rüzgar türbinlerinin endüstriyel anlamda kullanımlarını tetikleyen asıl olay 1973 yılındaki Yom Kippur savaşında Mısır’lıların Süveyş Kanalı’nı kapatması olayıdır. 

Murat Çekirdek Yönetici Ortak

1985 yılında Malatya’da doğdu. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında öğrenci değişimi programı ile 6 ay süreyle İtalya Floransa Üniversitesi’nde okuyan Murat Çekirdek, 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Enerji Anabilim Dalı yüksek lisans eğitiminden mezun oldu. Murat Çekirdek 2011 yılından bu yana yenilenebilir enerji sektöründe görev yapmakta olup, şu anda rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi alanında faaliyet göstermekte olan XGEN Enerji’nin yönetici ortağı olarak görev yapmaktadır.

Diğer Eğitimleri
Yer Değiştir