On-Shore Rüzgar Ölçümleri

Toplam Süre: 17dk

Bir rüzgar enerji santralinin ticari ömrü boyunca en verimli şekilde işletilebilmesi kompleks bir mühendislik çalışması gerektirir. Bu çalışmanın ilk basamağı ise, henüz daha santral devreye alınmadan, potansiyel sahada yürütülecek olan rüzgar ölçüm kampanyasıdır. Uluslararası standartlara bağlı, doğru ekipmanlar seçilerek yürütülmüş bir rüzgar ölçüm süreci, kurulacak olan enerji santralinin tüm ömrüne ışık tutacak verilerin toplanmasını sağlar. Rüzgar ölçümleri, gerek teknik açıdan gerek idari açıdan gerekse finansal açıdan bir zorunluluk olup, rüzgar ölçümünde kullanılacak ekipmanların seçiminden başlayarak, rüzgar ölçüm kampanyası süresince hassasiyetle yönetilecek bir dizi adımı barındırır. Eğitimimiz kapsamında kursiyerler başarılı bir rüzgar ölçüm kampanyasının yönetilmesi için yol gösterici olan standartları tanıyacak, akabinde meteorolojik parametrelerin minimum belirsizlik ile tespit edilebilmesi için kullanılması gereken ekipmanları tanıyacaklardır. Kursiyerler ayrıca rüzgarın hızını ve yönünü doğru şekilde tespit edebilmek için kullanılan ekipmanları tanıyacak, akabinde atmosferik sıcaklık, nem ve basınç parametrelerinin de nasıl ölçüldüğünü öğrenecekler. Rüzgar ölçümünde kullanılan yeni teknolojilerin de tanıtıldığı kurs kapsamında bu ekipmanlardan alınan verilerin sorunsuz olarak toplanması için gerekli veri kaydedici cihazların özelliklerini ve veri transferi stratejilerini de tanıyacaklardır. 

 

Eğitim sonunda, kursiyerlerin bir rüzgar ölçüm istasyonu için gerekli minimum özelliklere hakim olması, sensörlerin ve veri kaydedicilerin çalışma prensiplerine hakim hale gelmesi beklenmektedir. Bunların yanı sıra yeni teknolojileri öğrenecek kursiyerlerin gereği halinde ulaşabilecekleri kaynak standartları da öğrenmiş olmaları hedeflenmektedir. 

İskender Kökey Yönetici Ortak

İlköğretim ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında 6 ay süre ile Fransanın Reims Üniversitesinde fototermal radyometri üzerine uygulamalı fizik eğitimi aldı. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yüksek Lisans derecesi alan Kökey, halen aynı üniversitede rüzgar enerjisi üzerine doktora eğitimine devam etmektedir. İskender Kökey 2011 yılından bu yana yenilenebilir enerji sektöründe görev yapmakta olup, şu anda rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyo kütle alanında faaliyet göstermekte olan şirketi XGEN Enerji’nin yönetici ortağı olarak görev yapmaktadır. Düşey eksenli rüzgar türbinleri üzerine akademik ve ticari olarak çalışmalarını yürüten Kökey, Makina Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi Geçmiş Dönem Yönetim kurulu üyeliği ve Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin kurucu yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmış, halen Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Denetleme Kurulu Yedek Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Diğer Eğitimleri
Yer Değiştir