Küresel Enerji Görünümü ve Rüzgar Enerjisi Eğitimi

Toplam Süre: 62dk

Küresel Enerji Görünümü ve Rüzgar Enerjisi

Doç.Dr. Cenk Sevim

Küresel enerji coğrafyası ve enerji politikaları son 10 yıldır büyük bir değişim içindedir. Önümüzdeki 20 yıl içinde de enerji coğrafyasında büyük dönüşümün sürmesi öngörülmektedir. Küresel enerji coğrafyasındaki en önemli değişim enerji tüketim ve yatırım eğilimlerinin gelişmiş batı ülkelerinden başta Asya olmak üzere gelişmekte olan bölgelere kaymasıdır. Önümüzdeki 20 yıllık dönemde enerji üretimi alanındaki yeni yatırımların, fosil enerji teknolojilerinden yenilenebilir enerji teknolojilerine doğru bir değişim ivmesi göstermesi beklenmektedir. Günümüzde yenilenebilir enerji alanındaki yeni yatırımlarda da güneş ve rüzgar enerjisi alanındaki yatırımlar ön plandadır. 1950-2000’li yıllar arasında yaşanan soğuk savaş atmosferinin de etkisiyle enerji alanında yaşanan en büyük problem “küresel ölçekte bir enerji kesintisi olursa ne olur” argümanı üzerine kuruluydu. Günümüzde ise enerji alanındaki en büyük problem ise” enerji üretimi kaynaklı karbondioksit emisyonlarındaki artış ve bu emisyon artışına bağlı olarak yüz yüze olduğumuz hızlı iklim değişikliği” sorunudur.

Bu eğitimimizde aşağıdaki kapsamda bilgiler sunulacaktır;

  • Küresel enerji politikalarındaki değişim eğilimleri,
  • Enerji coğrafyasındaki değişimler,
  • Enerji teknolojilerindeki değişimlere genel bakış,
  • Kavramsal olarak iklim değişikliği ve iklim değişikliği mekanizması,
  • Hızlı iklim değişikliğinin neden ve sonuçları,
  • Enerji üretimi kaynaklı karbondioksit emisyonları,
  • Küresel rüzgar enerjisi pazarına genel bakış,
  • Yeni rüzgar enerjisi pazar dinamikleri,
  • Rüzgar enerjisi teknolojilerinde değişim eğilimleri
Doç Dr. Cenk Sevim Kalite Sistem Yöneticisi

Doç.Dr. Cenk Sevim, “Küresel Enerji Stratejileri ve Jeopolitik” ve “Enerji Teknolojileri ve Enerji Yatırım Projeleri” isimli kitapların yazarıdır. Ayrıca enerji ekonomisi ve enerji politikaları konularında uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Diğer Eğitimleri
Yer Değiştir